Projekt Rudlovský potok

Všeobecná charakteristika

Začiatok výstavby VIII 2017 - Koniec výstavby XII 2019 - Kolaudácia III 2020

Bytový dom Rudlovský potok má päť nadzemných podlaží s 3 samostatnými vchodmi, jedno ustupujúce podlažie a 2 podzemné podlažia. Na 5 nadzemných podlažiach je situovaných celkom 20 dvojizbových bytov, 25 trojizbových bytov, 6 štvorizbových a 1 päť izbový byt. Na ustupujúcom podlaží sa nachádzajú 2 štvorizbové byty a 1 päť izbový byt.

Vyberte si byt presne podľa svojich predstáv!

Rudlovský potok ponúka maximálny komfort pre všetkých bez rozdielu nárokov na veľkosť a štýl bývania!
Každý byt má vlastný balkón alebo loggiu vrátane samostatnej pivnice. Pre každý byt je vyhradené aj vlastné parkovacie miesto. Na 1.P.P a 2.P.P sa nachádza celkovo 59 parkovacích státí a pred objektom sa nachádza ďalších 22 parkovacích miest. 1. NP je vyhradené na administratívne a kancelárske priestory. Vstup do kancelárskych priestorov je možný priamo z exteriéru alebo z vnútornej dispozície spoločných priestorov bytovej časti.

Technická charakteristika

Pri projektovaní bol veľký dôraz kladený na výbornú tepelnú izoláciu celej stavby. Budúci obyvatelia pocítia minimálny teplotný únik a nízke náklady na údržbu. Elektrické vykurovanie a vlastné merače zabezpečia každému bytu požadovaný komfort. Priestorovo väčšie byty majú podlahové kúrenie.

Základom príjemného pocitu je rovnomerný a prirodzený rozptyl svetla. Každý byt má z obývacej miestnosti vstup na obývateľný balkón/loggiu. Priestranné terasy polmesiacovitého tvaru krajných bytov je možné využiť v jarných, letných ale aj jesenných mesiacoch. V letných mesiacoch je to ideálne miesto na večeranie „pod hviezdami“.

Do vchodových a spoločných priestorov bola zvolená vysoko kvalitná dlažba talianskeho pôvodu podobná mramoru. 

Exteriér

Bytový komplex Rudlovský potok bude slúžiť na trvalé bývanie. Príjemné prostredie bude dotvárať zelená zóna s relaxačným nádychom. Dominantou tejto zóny je Rudlovský potok podľa ktorého bol celý projekt aj pomenovaný. Pozdĺž Rudlovského potoku je ponechaný široký koridor, ktorý umožňuje vytvorenie brehových porastov a chodníka pre peších.

Vybudovanie novej pešej trasy umožní spojenie Petelénovej a Kollárovej ulice v smere do centra mesta Banská Bystrica.

Pred bytovým domom sú navrhnuté nízke kríkové porasty v stavebne vytvorených kvetináčoch.

Lokalita bude priam ideálnym prostredím nielen pre vás, ale aj pre vaše deti. Príjemné miesto, kde budú mať vaše ratolesti široké možnosti na oddych a na zábavu. 

Štandard bytov

Rudlovský potok slúži ako polyfunkčný objekt, v ktorej sa nachádzajú kancelárske a bytové priestory. Objekt má päť nadzemných podlaží s 3 samostatnými vchodmi, jedno ustupujúce a 2 podzemné podlažia. V podzemných podlažiach sa nachádza garáž, na 1.N.P. sa nachádzajú kancelárske priestory zo strany od príjazdovej komunikácie a bytové priestory smerom od Rudlovského potoku. Na ostatných podlažiach sa nachádzajú bytové priestory rôznej veľkosti.

V každom zo samostatných vchodov je umiestený osobný výťah. Ide o bezstrojovňový výťah doplnený o priekopnícku technológiu GeN2, ktorá spočíva v náhrade nosného oceľového lana plochým pásom s polyuretánovým povrchom vedúcou k zvýšeniu komfortu jazdy. Vybratá technológia je šetrná k životnému prostrediu (nie je nutné používať mazivá na laná) a má znížené inštalačné a prevádzkové náklady.

Vstup do bytovej časti objektu je riešený zo SV strany priamo na 1. N. P. cez chránené závetrie. Vo vstupnom zádverí sú umiestnené poštové schránky a domové hlásiče. Vstup do objektu je riešený bezbariérovo exteriérovou rampou. V každom bytovom priestore je možná prestavba sociálneho zázemia pre potreby pohybu osoby zo zníženou schopnosťou pohybu resp. na invalidnom vozíku. Pred objektom ako aj v objekte sa nachádzajú parkovacie miesta vyhradené pre invalidov.

Kapacitné údaje:

Počet bytov: 53
Počet komerčných priestorov: 6
Počet kobiek (pivníc): ...
Parkovanie v hromadnej garáži v suteréne: 59
Vonkajšie parkovacie státia: 22
Počet parkovacích miest spolu: 81

Bytový štandard

Byt

Stavebno – technické riešenie bytov:

 • obvodové steny tehla Poroterm + zateplovací systém
 • medzibytové priečky sú navrhnuté ako sendvičové z tehál Porotherm 115 Profi v dvoch vrstvách a akustickou izoláciou Nobasil FKD RS – 50mm
 • povrchy stien a stropov - vnútorné omietky všetkých miestností sú navrhnuté vápenno-cementové strojne aplikované. Omietky budú natreté základovým penetračným náterom („pačekom“) a finálnym interiérovým náterom (napr. Primalex, Jupol).
 • balkóny a lódžie - mrazuvzdorná dlažba
 • dvere vchodové bytové, protipožiarne
 • súčasťou kvalitného vybavenia bytu sú 5-komorové plastové okná zasklené izolačným trojsklom.

Vykurovací systém

 • vykurovanie elektrické
  • zdroje tepla elektrické konvektory typu NP, NL 600~2000W v obytných priestoroch resp. v skladoch 1.N.P.~6.N.P, elektrické rebríky KDO-E 300~600W v kúpelniach a elektrické podlahové vykurovanie v obytných (4 izbové byty) a soc.priestoroch 1.N.P.~6.N.P.
 • vykurovací systém
  • snímanie vnútornej teploty bude zabezpečené pomocou pomocou snímača teploty integrovaného v elektrickom konvektore resp. v elektrickom rebríku.
  • snímanie vnútornej teploty pre podlahové vykurovanie DEVI bude zabezpečené pomocou priestorového snímača. Snímač sa osadí do danej miestnosti, kde je navrhnutá el.podlahovka.

STAVBA

Nosný systém hornej stavby objektu bude tvorený prútovo-doskovým železobetónovým nosným skeletom.
Nosné steny v suteréne sú zo železobetónu hrúbky 300. Nenosné steny v suteréne sú zo železobetónu hrúbky 200 .
V miestach vertikálnej dilatácie sú samostatné železobetónové steny hr.200mm medzi ktorými je navrhnutá akustická izolácia Nobasil FKD RS - 40mm.

Obvodové murivo nad terénom je z tehál POROTHERM 38 P+D maltu, vnútorné nosné steny POROTHERM Profi 25 P+D a 17,5 P+D a vnútorné priečky sú z tehál POROTHERM Profi hr.14 P+D, 11,5 P+D a 8 P+D.

Železobetónová stena vertikálneho jadra, v ktorej je umiestnené schodisko a výťahová šachta je z 200mm hrubého železobetónu, na ktorom je navrhnutá akustucká izolácia z Nobasil FKD RS - 50mm a obmurovka z Heluz 80 brusena zo strany od bytového priestoru.

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Horizontálne nosné konštrukcie v objekte sú reprezentované stropmi a prievlakmi. Nad všetkými podlažiami bude železobetónový strop hr. 200 mm. V stavbe je navrhnutý železobetónový strop z betónu pevnosti C25/30. Strop je uložený na obvodových stenách a vnútorných nosných stenách /stĺpoch/.

Preklady sú prefabrikované /keramický predpätý preklad KPP alebo keramický preklad KP 23,8/. Väčšie otvory sú premostené preklenuté monolitickými železobetónovými prekladmi. a prievlakmi. Stavba je zviazaná železobetónovými vencami. Vence je nutné zatepliť – XPS hr. 50 mm.

SCHODIŠTIA

V objekte je navrhnuté železobetónové, monolitické schodisko, ktoré vedie od suterénu až do IV.NP. Schodisko je priamočiare dvojramenné v tvaru "U".

ZASTREŠENIE

Objekt je zastrešený plochou strechou s povlakovou krytinou na báze PVC spolu s ochrannými a drenážnymi vrstvami, ktorá je odvodnená vyhrievanými dažďovými zvodmi cez vnútorné inštalačné šachty. Strešná konštrukcia je opatrená štrkovým násypom chrániaceho povlakovú krytinu proti účinkom UV žiarenia a saniu vetra.

KROV

V objekte sa nachádza aj šikmá strecha na prestrešení schodísk, ktorého nosná konštruckia je vytvorená zo železobetónovej dosky.

NÁTERY

Všetky oceľové konštrukcie budú obrúsené a opätovne natreté 1x základnou farbou a 2x vrchnou. Podlaha v garážach bude natretá bezprašným náterom na báze epoxidu určeným do priestorov hromadných garáží. Steny v podzemných podlažiach sa natrú umývateľným náterom až po strop. Na vonkajšie omietky minerálny náter na penetračnom nátere. Farebne riešenie objektu je riešené v kontexte s ostatnými stavebnými objektami.

STAVEBNOFYZIKÁLNE VLASTNOSTI OBVODOVÉHO PLÁŠŤA A INÝCH KONŠTRUKCIÍ

Obvodové steny vo vykurovaných priestoroch sú z presných tehloblokov hr. 380 mm na lepiaci tmel. Z vonkajšej strany sa soklové murivo zateplí extrudovaným polystyrénom hr. 50 mm. Na zlepšenie tepelnotechnických vlastností betónovej stenovej konštrukcie v kotolni a odstránenia tepelných mostov sa navrhuje zateplenie z Nobasilom MPN hr. 120 mm. V príjmovej miestnosti je navrhnuté zateplenie z vnútornej strany pri okne extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm.

ÚPRAVY VONKAJŠÍCH POVRCHOV

Vonkajšie omietky sú navrhnuté zo systému Baumit z tenkovrstvovej ušlachtilej omietky, penetračného náteru, sklotextilnej mriežky a stierkovej hmoty.

VNÚTORNÉ ÚPRAVY POVRCHOV

Vnútorné omietky všetkých miestností sú navrhnuté vápenno-cementové strojne aplikované. Priemerná hrúbka omietky by nemala presiahnuť 15 mm. Omietky budú natreté základovým penetračným náterom („pačekom“) a finálnym interiérovým náterom (napr. Primalex, Jupol).

Sádrokartónové stropné podhľady budú po vytmelení dôkladne vybrúsené a opatrené disperzným akrylátovým náterom . Na WC budú steny opatrené keramickým obkladom výšky 600 mm.
 

Vaše nové bývanie v Banskej Bystrici

Strategická poloha, blízkosť centra, príjemné prostredie vhodné na aktívny oddych, kultúrne, či športové vyžitie a široká ponuka služieb spojená s bývaním naplnia všetky Vaše očakávania.

Vyberte si byt

Copyright © 2010 - 2019