Financovanie

Partner Projektu RUDLOVSKÝ POTOK pri financovaní je VÚB BANKA.

Našim klientom ponúkame atraktívne bývanie za nasledovných finančných podmienok:

Rezervačný poplatok vo výške 2 400,- Euro

25 % pri uzavretí Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (zaplatený rezervačný poplatok sa započítava na túto tranžu)

25 % po úplnom dokončení hrubej stavby (vrátane zastrešenia objektu)

20 % po dokončení priečok a hrubej inštalácie (vymurovanie priečok, hrubá inštalácia rozvodov vody,  kanalizácie, ústredného vykurovania, elektroinštalácie, slaboprúdu, vzduchotechniky a podobne)

30 % po ukončení projektu a odovzdaní bytu

PREDAJNÉ MIESTO: 

Predajné miesto sa nachádza na ulici J. Kráľa 1 v Banskej Bystrici (centrum mesta, zóna Hušták, oproti novému Shopping pointu).
Tel: +421 915 293 036
Email: info@rudlovskypotok.sk

Vaše nové bývanie v Banskej Bystrici

Strategická poloha, blízkosť centra, príjemné prostredie vhodné na aktívny oddych, kultúrne, či športové vyžitie a široká ponuka služieb spojená s bývaním naplnia všetky Vaše očakávania.

Vyberte si byt

Copyright © 2010 - 2019